onsdag 15. september 2010

Garmanns gate av Stian Hole

Garmann blir utfordra, oppfordra, eller nærast pressa av ein eldre gutt, til å gjere noko han egentlig veit han ikkje bør.. Det endar katastrofalt. Hagen til den pensjonerte postmannen må reddast av brannvesenet, men postmannen tilgjev Garmann og dei to utviklar eit venskap. Den eldre gutten, som i utgangspunktet var beundra av jevnaldrende, blir ubetydelig.. Ei fin bok, med like fantastisk flotte illustrasjonar som den første boken i trilogien, Garmanns sommer, har. Tematisk utbyttemessig egner den seg gjerne bedre for skuleborn på småtrinnet, i forhold til for min 5åring (sjølv om at han altså likte boka og fant den både interessant og spennande). Men på den andre sida, denne boka kan lesast fleire gonger, med eit stadig nytt utbytte alt etter den barnlege lesaren sitt modningsnivå :)  

Ingen kommentarer: