tirsdag 24. august 2010

Da katten Findus var liten av Sven Nordqvist

Dette er ei av mange fantastiske bøker frå denne forfattaren, som på ulike nivå er humoristisk for både vaksne og barn. Illustrasjonane er rike på underfundige detaljar, så rik at ein gjerne for kvar gong ein les oppdagar noko ein ikkje har lagt merke til tidlegare. I denne boka vert du nærare kjend med både Gubben og Katten, hovudpersonane i bokserien, og korleis dei eigentleg møttest.

Sven Nordqvist er ein av mine, og ungane sine (om enn ubevisste), favorittforfattarar av bøker for born!

Ingen kommentarer: