tirsdag 30. august 2011

Doktor Proktor og verdens undergang. Kanskje. av Jo Nesbø

Doktor Proktor og hjelparane hans sitt (så langt?) siste eventyr, er ikkje mindre spanande og fengjande enn dei to foregåande. Men denne gongen er det verkeleg fare på ferde! Det er alvor. Verda står i fare for å bli overteken av uhyggelege vesen, nærare bestemt månekameleonar med rumpene fulle av store hemeorider. Og dei planlegg å kvitte seg med alle som står i vegen for dei, og det på verst tenkelege måte! Boka er, som dei to andre, minst like morosam for voksne som for barn. Så det er ei super bok for høgtlesning. Men ikkje gjer som eg, og les høgt på offentlege stader som til dømes hurtigbåten. Det kan nemmeleg dukke opp passasjer i teksten som du helst ikkje vil lese høgt for kven som helst...

Ingen kommentarer: