tirsdag 16. november 2010

Heidi av Johanna Spyri

Eg har vanskeleg for å finne nye utgjevingar av forteljinga om Heidi i bildebokformat. Sjølv fann eg boka i ein bruktbutikk, utgjeve av Litor som ein i deira samling av klassikarar. Historia er nydeleg, og dei fleste over 20-30 år kjenner vel til forteljinga om Heidi som mister foreldra sine, og vert sendt for å bu med bestefar sin i fjella? Originalforteljinga er lang og oftast publisert utan støtte i illustrasjonar, og gjerne litt vel tung for dei yngste tilhøyrarane. Difor syntest eg det var kjekt å kunne dele historia med mine to små, i form av kortversjon i bildebokutgåve. Anbefalar einkvar som kjem over denne forteljinga i bildebokformat å kaste seg over og å kjøpe den til privatbiblioteket sitt ;)

Ingen kommentarer: